(1)
Gott, R. La Experlencia Guerrillera En Bolivia. REI 1968, 2, p. 85-114.