(1)
Sierralta, H. La Estructura De Poder Del BID. REI 1988, 21, p. 141-156.