(1)
Palmer, D. S. PerĂº 1992 : La Sorpresa De Abril De Fujimori. REI 1992, 25, p. 378-384.